Produženje pretplate

Produženje pretplate

Produži pretplatu u nekoliko koraka
Pretplata za 1 uređaj Pretplata za 2 uređaja Pretplata za 3 uređaja Pretplata za 4 uređaja
15.90 Fr. / mjesečno 19.90 Fr. / mjesečno
1 mjesec - 19.90Fr 3 mjeseca - 59.70Fr 6 mjeseci - 119.40Fr 12 mjeseci - 238.80Fr
1 mjesec - 15.90Fr 3 mjeseca - 47.70Fr 6 mjeseci - 95.40Fr 12 mjeseci - 190.80Fr
19.90 Fr. / mjesečno 24.90 Fr. / mjesečno
1 mjesec - 24.90Fr 3 mjeseca - 74.70Fr 6 mjeseci - 149.40Fr 12 mjeseci - 298.80Fr
1 mjesec - 19.90Fr 3 mjeseca - 59.70Fr 6 mjeseci - 119.40Fr 12 mjeseci - 238.80Fr
24.90 Fr. / mjesečno 29.90 Fr. / mjesečno
1 mjesec - 29.90Fr 3 mjeseca - 89.70Fr 6 mjeseci - 179.40Fr 12 mjeseci - 358.80Fr
1 mjesec - 24.90Fr 3 mjeseca - 74.70Fr 6 mjeseci - 149.40Fr 12 mjeseci - 298.80Fr
29.90 Fr. / mjesečno 34.90 Fr. / mjesečno
1 mjesec - 34.90Fr 3 mjeseca - 104.70Fr 6 mjeseci - 209.40Fr 12 mjeseci - 418.80Fr
1 mjesec - 29.90Fr 3 mjeseca - 89.70Fr 6 mjeseci - 179.40Fr 12 mjeseci - 358.80Fr