Kupovina

Kupovina

Postani novi korisnik u nekoliko koraka
14.90€ / mjesec 18.90€ / mjesec
1 mjesec - 14.90€ 3 mjeseca - 44.70€ 6 mjeseci - 89.40€ 12 mjeseci - 178.80€
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.90€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
Set top box na najam0.00€ Smart tv aplikacija / Aktivacija GRATIS
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
1 mjesec - 18.90€ 3 mjeseca - 56.70€ 6 mjeseci - 113.40€ 12 mjeseci - 226.80€
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija24.90€
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Minstra TV aplikacija
Set top box na najam0.00€ Smart tv aplikacija / Aktivacija GRATIS
Dostava za EU, Švicarsku i Norvešku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Hrvatski / Bosanski (Latinica) Srpski (Ćirilica)
Samsung LG
Ministra TV aplikacija
Ministra TV aplikacija