Kupovina

Kupovina

Postani novi korisnik u nekoliko koraka
9.90€ / mjesec 14.90€ / mjesec 18.90€ / mjesec
1 mjesec - 14.90€ 3 mjeseca - 44.70€ 6 mjeseci - 89.40€ 12 mjeseci - 178.80€
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.90€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box GRATIS -0.00€ Smart tv aplikacija / Aktivacija GRATIS
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
1 mjesec - 18.90€ 3 mjeseca - 56.70€ 6 mjeseci - 113.40€ 12 mjeseci - 226.80€
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Želim wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Želim wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija24.90€
Ne želim wifi adapter Želim wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Minstra TV aplikacija
Set top box GRATIS0.00€ Smart tv aplikacija / Aktivacija GRATIS
Ne želim wifi adapter Želim wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku Uniju - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
1 mjesec - 9.90€ 3 mjeseca - 29.70€ 6 mjeseci - 59.40€ 12 mjeseci - 118.80€
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adaper - 24.90€
Dostava za Evropsku uniju i Švicarsku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG Android TV
Smart STB aplikacija Minstra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Ministra TV
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Europsku uniju i Švicarsku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Evropsku uniju i Švicarsku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Set top box69.00€ Smart tv aplikacija / jednokratna aktivacija24.90€
Ne želim wifi adapter Wifi adapter - 24.90€
Dostava za Europsku uniju i Švicarsku - 17.00€ Dostava za SAD i Kanadu - 29.00€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Samsung LG
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija
Smart STB aplikacija Ministra TV aplikacija