Kupovina

Kupovina


Obrazac za narudžbu usluge za korisnike koji posjeduju vlastiti box
14.90€ / mjesec 18.90€ / mjesec
1 mjesec 14.90€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 39.80€ 3 mjeseca 44.70€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 69.60€ 6 mjeseci 89.40€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 114.30€ 12 mjeseci 178.80€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 203.70€
1 mjesec 18.90€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 43.80€ 3 mjeseca 56.70€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 81.60€ 6 mjeseci 113.40€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 138.30€ 12 mjeseci 226.80€ + aktivacija 24.90€ UKUPNO - 251.70€