1 mjesec - 9.95€ 3 mjeseca - 29.85€ 6 mjeseci - 59.70€ 12 mjeseci - 119.40€
2x Set top box sa dostavom (inkl. 5% popusta) - 149.90€ 1x Set top box sa dostavom, 1x Aplikacija za smart tv - 93.90€ 2x Aplikacije za smart tv (jednokratna aktivacija) - 19.90€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
2x Set top box sa dostavom (inkl. 5% popusta) - 149.90€ 1x Set top box sa dostavom, 1x Aplikacija za smart tv - 93.90€ 2x Aplikacije za smart tv (jednokratna aktivacija) - 19.90€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
2x Set top box sa dostavom (inkl. 5% popusta) - 149.90€ 1x Set top box sa dostavom, 1x Aplikacija za smart tv - 93.90€ 2x Aplikacije za smart tv (jednokratna aktivacija) - 19.90€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
2x Set top box sa dostavom (inkl. 5% popusta) - 149.90€ 1x Set top box sa dostavom, 1x Aplikacija za smart tv - 93.90€ 2x Aplikacije za smart tv (jednokratna aktivacija) - 19.90€
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
English Deutsch Bosanski Hrvatski Srpski
Potvrđujem kupovinu uz obavezno plaćanje
Saglasan/a sam sa uslovima privatnosti i pravilima korištenja